Over FVPhouse

FVPhouse is de koepel van de beroepsfederaties van de Belgische aardappel-, groente- en fruit groothandel en verwerkende industrie.

Ontstaan

Belgapom, Vegebe en Fresh Trade Belgium hebben beslist gezamenlijk deze vzw in het leven te roepen om de synergie tussen deze beroepsfederaties en hun leden maximaal te benutten. Anderzijds is erop toegezien dat een onafhankelijke werking binnen deze beroepsfederaties verzekerd blijft.

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van FVPhouse zijn:

Doel

Via FVPhouse krijgen de groothandel en verwerking in de AFG-sector een duidelijke stem.

Leden

Leden van Belgapom, Vegebe en Fresh Trade Belgium krijgen via deze website toegang tot het intranet van hun federatie. Niet leden kunnen terecht voor alle informatie op de respectievelijke websites van:

Een vraag voor ons of wil je graag meer informatie bekomen?

Laat van je horen! We luisteren graag.

Neem contact op